Znak postępowania ZZP-206/20
Data zamieszczenia 31.12.2020

Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; postępowanie znak: ZZP-206/20

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 31.12.2020 r. pod numerem: 2020/S 255-641489

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content