Znak postępowania ZZP-147/20
Data zamieszczenia 19.06.2020

Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; postępowanie znak: ZZP-147/20 części: 1÷3

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19.06.2020 r. pod numerem: 2020/S 118-286594

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content