Znak postępowania ZZP-52/21
Data zamieszczenia 12.04.2021

Wdrożenie e-Usług – rozbudowa systemu e-Usług w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; części 1÷2

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12/04/2021 r.  pod numerem: 2021/S 070-178661

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content