Znak postępowania ZZP.ZP.412.06.2024
Data zamieszczenia 04.06.2024

Usługa tłumaczenia z języka polskiego na angielski lub z języka angielskiego na polski materiałów o tematyce z obszaru ochrony zdrowia; znak postępowania: ZZP.ZP.412.06.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04.06.2024 r. pod numerem: 329525-2024 – Procedura konkurencyjna

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content