Znak postępowania ZZP.ZP.411.96.2023
Data zamieszczenia 15.06.2023

USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ZZP.ZP.411.96.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2023 r. pod numerem: 2023/BZP 00261003/01

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content