Znak postępowania ZZP.ZP.411.56.2022
Data zamieszczenia 20.05.2022

Ty-T – szczepionka durowo, tężcowa 10 ml – 0,5ml/dawkę, znak postępowania: ZZP.ZP.411.56.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.05.2022 r. pod numerem: 2022/S 098-268076

przekierowanie na platformę zakupową

:

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content