Znak postępowania ZZP.ZP.411.55.2022
Data zamieszczenia 20.05.2022

Ty – szczepionka durowa 10 ml – 0,5ml/dawkę, znak postępowania ZZP.ZP.411.55.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.05.2022 r. pod numerem: 2022/S 098-268059

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content