Znak postępowania ZZP.ZP.411.26.2022
Data zamieszczenia 12.05.2022

Tłumaczenia pisemne i ustne na rzecz Ministerstwa Zdrowia. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.26.2022

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00156044/01

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content