Znak postępowania ZZP-211/19
Data zamieszczenia 29.10.2019

Termomodernizacja i przebudowa budynku Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie.

Dane kontaktowe: Kinga Piętowska, Marcin Górski ; faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: k.pietowska@zzpprzymz.pl, m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.10.2019 r., Nr ogłoszenia: 615990-N-2019.
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.29
Rozmiar pliku 152,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.29
Rozmiar pliku 261,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.29
Rozmiar pliku 193,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.29
Rozmiar pliku 104,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Przedmiar robót

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.29
Rozmiar pliku 212,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.10.29
Rozmiar pliku 137,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.10.29
Rozmiar pliku 29,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Unieważnienie

Unieważnienie

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.11.12
Rozmiar pliku 146,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Ogłoszenie -unieważnienie

Ogłoszenie -unieważnienie

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.11.13
Rozmiar pliku 101,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content