Znak postępowania ZZP-162/19
Data zamieszczenia 16.09.2019

Termomodernizacja i przebudowa budynku Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie; postępowanie znak: ZZP-162/19

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Kinga Piętowska; faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl, k.pietowska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.09.2019 r., Nr ogłoszenia: 597931-N-2019.
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 84,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 226,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 136,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 43,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Przedmiar robót - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.18
Rozmiar pliku 182,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty - załącznik nr 4 do SIWZ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 137,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 29,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.50.162.770.19

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.18
Rozmiar pliku 381,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.50.162.802.19

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.26
Rozmiar pliku 465,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.50.162.803.19

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.27
Rozmiar pliku 945,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.01
Rozmiar pliku 159,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Unieważanienie postępowania

Unieważanienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.21
Rozmiar pliku 204,66 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content