Znak postępowania ZZP-12/19
Data zamieszczenia 06.12.2018

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06.12.2018 r. pod numerem: 2018/S 235-536918

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2505/details

 

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content