Znak postępowania ZZP-14/20
Data zamieszczenia 03.09.2019

Szczepionka T przeciwko tężcowi inj. 0,5 ml; postępowanie znak: ZZP-14/20

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.09.2019 r. pod numerem: 2019/S 169-412699

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content