Znak postępowania ZZP-231/17
Data zamieszczenia 31.10.2017
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.10.2017 r., Nr 2017/S 209-432729

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.31
Rozmiar pliku 130,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.09
Rozmiar pliku 70,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

II Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.14
Rozmiar pliku 87,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.31
Rozmiar pliku 210,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.31
Rozmiar pliku 132,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.31
Rozmiar pliku 164,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.31
Rozmiar pliku 70,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.31
Rozmiar pliku 115,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.31
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.31
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.231/17.1156.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.09 12:53:30
Rozmiar pliku 866,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.231/17.1172.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.14 14:53:52
Rozmiar pliku 818,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.21 11:25:07
Rozmiar pliku 46,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM ODWOŁANIU

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.13 10:45:29
Rozmiar pliku 290,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ODWOŁANIE PGF URTICA SP. Z O.O. Z WROCŁAWIA

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.13 10:47:07
Rozmiar pliku 2,40 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ODWOŁANIE PGF URTICA SP. Z O.O. Z WROCŁAWIA - załaczniki merytoryczne

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.13 10:47:53
Rozmiar pliku 2,28 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ODWOŁANIE PGF URTICA SP. Z O.O. Z WROCŁAWIA - załaczniki formalne

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.13 10:48:18
Rozmiar pliku 537,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM ODWOŁANIU NR 2 PGF URTICA SP. Z O.O. Z WROCŁAWIA

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.22 10:06:39
Rozmiar pliku 396,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

TREŚĆ ODWOŁANIA NR 2 PGF URTICA SP. Z O.O. Z WROCŁAWIA

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.22 10:07:33
Rozmiar pliku 2,15 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.21 14:31:02
Rozmiar pliku 93,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content