Znak postępowania ZZP-04/18
Data zamieszczenia 27.12.2017

Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci kompatybilna ze szczepionką PCV 13 – do kontynuacji szczepień; postępowanie znak: ZZP-04/18.

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski.
Faks: +48 22 8833513.
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23/12/2017 r.,Nr 2017/S 247-517981.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.27
Rozmiar pliku 114,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.27
Rozmiar pliku 205,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy (OWU) - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.27
Rozmiar pliku 225,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.27
Rozmiar pliku 117,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.27
Rozmiar pliku 164,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.27
Rozmiar pliku 70,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.12.27
Rozmiar pliku 107,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.12.27
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.12.27
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.01
Rozmiar pliku 59,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.02 13:20:17
Rozmiar pliku 94,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content