Znak postępowania ZZP-185/17
Data zamieszczenia 19.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-185/17 z dnia 19-09-2017
Przedmiot zamówienia: Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom typu C po ukończeniu 2 m.ż. Części 1÷2
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 19/09/2017 r., pod numerem 2017/S 179-366083
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 131,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 273,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 117,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 406,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.19
Rozmiar pliku 201,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.19
Rozmiar pliku 236,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 117,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.02
Rozmiar pliku 79,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 72,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23 23:24:07
Rozmiar pliku 125,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.07
Rozmiar pliku 114,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content