Znak postępowania ZZP-184/21
Data zamieszczenia 03.01.2022

Szczepionka skojarzona przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B – inj. 0,5 ml; postępowanie znak: ZZP-184/21 części 1÷5

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.01.2022 r. pod numerem: 2022/S 001-000221

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content