Znak postępowania ZZP.ZP.411.10.2023
Data zamieszczenia 20.12.2022

Szczepionka skojarzona przeciwko: błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów, inj. 0,5 ml (dtap) dla dzieci w 14 roku życia – do szczepień przypominających, części: 1-4; Znak postępowania: ZZP.ZP.411.10.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2022 r. pod numerem: 2022/S 245-708273

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content