Znak postępowania ZZP-22/18
Data zamieszczenia 06.02.2018

Szczepionka równoważna przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus influenzae typu b. Części 1÷3.

Postępowanie znak: ZZP-22/18

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06/02/2018 r., Nr 2018/S 025-052806

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.06
Rozmiar pliku 169,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.06
Rozmiar pliku 284,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.22
Rozmiar pliku 108,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy (OWU)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.06
Rozmiar pliku 287,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.06
Rozmiar pliku 402,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.06
Rozmiar pliku 118,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.22
Rozmiar pliku 402,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualne oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.22
Rozmiar pliku 118,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.06
Rozmiar pliku 124,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.06
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.06
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.22
Rozmiar pliku 134,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.22
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualne oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.22
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Pytania i odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.22
Rozmiar pliku 261,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.16
Rozmiar pliku 79,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.23
Rozmiar pliku 92,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.27
Rozmiar pliku 170,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content