Znak postępowania ZZP-18/18
Data zamieszczenia 26.01.2018

Szczepionka równoważna potrójna przeciwko odrze, śwince, różyczce. Części 1÷3.

Postępowanie znak: ZZP-18/18

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26/01/2018 r., Nr 2018/S 018-036545

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 165,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 283,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.13
Rozmiar pliku 76,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.26
Rozmiar pliku 71,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy (OWU)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 287,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 402,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 117,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 124,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania

ZZP.ZP.18/18.75.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.13
Rozmiar pliku 227,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.18/18.114.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.26
Rozmiar pliku 192,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.16
Rozmiar pliku 79,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.23
Rozmiar pliku 91,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 150,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content