Znak postępowania ZZP-09/19
Data zamieszczenia 06.12.2018

Szczepionka równoważna p/błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów, inj. 0,5 ml (dTap) dla dzieci w 14 roku życia – do szczepień przypominających. Część 1-3. Postępowanie: ZZP-09/19

Osoba do kontaktów: Jacek Stępień

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:06/12/2018 r. pod numerem:2018/S 235-536851

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content