Znak postępowania ZZP-20/19
Data zamieszczenia 18.12.2018

SZCZEPIONKA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W LICZBIE 4 000 DAWEK. CZĘŚĆ 1-4 postępowanie znak: ZZP-20/19

Dane kontaktowe: Kinga Piętowska, Jacek Stępień
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pietowska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 18/12/2018 pod numerem: 662679-N-2018

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.18
Rozmiar pliku 149,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.18
Rozmiar pliku 310,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.18
Rozmiar pliku 323,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.18
Rozmiar pliku 323,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.18
Rozmiar pliku 116,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.12.18
Rozmiar pliku 164,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.12.18
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.28
Rozmiar pliku 129,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content