Znak postępowania ZZP-227/17
Data zamieszczenia 03.11.2017

 

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski, faks: +48 22 883 35 13

adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 03/11/2017 r., Nr 2017/S 211-437659

DOKUMENTY DO PRZETARGU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 114,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 204,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZMÓWIENIA

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 174,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

DRUK OFERTY

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 123,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 140,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 71,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
FORMULARZE

DRUK OFERTY

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 104,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZMÓWIENIA

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.10
Rozmiar pliku 147,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.16 10:34:07
Rozmiar pliku 49,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content