Znak postępowania ZZP-23/19
Data zamieszczenia 09.01.2019

Osoba prowadząca postępowanie: Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06/12/2018 pod numerem:2019/S 006-008927

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2786/details

 

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.