Znak postępowania ZZP-19/19
Data zamieszczenia 06.12.2018

Osoba prowadząca postępowanie: Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06/12/2018 pod numerem:2018/S 235-536747

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2475/details

Dane kontaktowe:
Faks: +48 22 8833513

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.07
Rozmiar pliku 129,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.