Znak postępowania ZZP-19/19
Data zamieszczenia 06.12.2018

Osoba prowadząca postępowanie: Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06/12/2018 pod numerem:2018/S 235-536747

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2475/details

Dane kontaktowe:
Faks: +48 22 8833513

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.07
Rozmiar pliku 129,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content