Znak postępowania ZZP-19/19
Data zamieszczenia 06.12.2018

Osoba prowadząca postępowanie: Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06/12/2018 pod numerem:2018/S 235-536747

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2475/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.