Znak postępowania ZZP-15/20
Data zamieszczenia 02.09.2019

Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana. Części: 1÷5. Postępowanie znak: ZZP-15/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 02.09.2019 r. pod numerem: 2019/S 168-410402

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content