Znak postępowania ZZP-84/18
Data zamieszczenia 03.04.2018

Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana. Części 1÷2

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 31/03/2018 r., pod numerem: 2018/S 064-142043

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 136,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 283,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.10
Rozmiar pliku 70,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.20
Rozmiar pliku 106,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 340,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 220,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 406,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 117,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.20
Rozmiar pliku 224,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.20
Rozmiar pliku 406,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 120,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.20
Rozmiar pliku 128,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.20
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania

ZZP.ZP.84/18.220.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.10
Rozmiar pliku 241,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.84/18.261.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.20
Rozmiar pliku 253,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.08
Rozmiar pliku 64,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 120,85 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 136,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content