Znak postępowania ZZP-205/18
Data zamieszczenia 14.11.2018

Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana. Część 1-3. Postępowanie znak: ZZP-205/18

Osoba prowadząca postępowanie przetargowe: Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14/11/2018 r., pod numerem: 2018/S 219-501076

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2276/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content