Znak postępowania ZZP-35/18
Data zamieszczenia 01.02.2018

Szczepionka przeciwko wściekliźnie. Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-35/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 01/02/2018 r.,Nr 2018/S 022-045756

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.01
Rozmiar pliku 135,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.01
Rozmiar pliku 273,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr. 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.01
Rozmiar pliku 230,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr. 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.01
Rozmiar pliku 218,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr. 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.01
Rozmiar pliku 406,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr. 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.01
Rozmiar pliku 117,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.01
Rozmiar pliku 120,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDZ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.01
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.01
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.15
Rozmiar pliku 64,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.27
Rozmiar pliku 119,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 127,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content