Znak postępowania ZZP.ZP.411.11.2023
Data zamieszczenia 21.12.2022

SZCZEPIONKA PRZECIWKO TĘŻCOWI INJ. 0,5 ML, CZĘŚCI 1÷4; znak postępowania: ZZP.ZP.411.11.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2022 r. pod numerem: 2022/S 246-710508

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content