Znak postępowania ZZP.ZP.411.03.2023 części: 1÷4
Data zamieszczenia 23.12.2022

Szczepionka przeciwko rotawirusom (żywa) – doustna/podanie p.o.; znak postępowania: ZZP.ZP.411.03.2023 części: 1÷4

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.12.2022 r. pod numerem: 2022/S 248-725209

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content