Znak postępowania ZZP.ZP.411.24.2022
Data zamieszczenia 18.03.2022

Szczepionka przeciwko rotawirusom (żywa) – doustna /podanie p.o. do kontynuacji rozpoczętych schematów RotaTeq; ZZP.ZP.411.24.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Anna Siedlecka-Przybyszewska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.03.2022 r. pod numerem: 2022/S 055-140999

Przekierowanie na  e- Platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/55257/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content