Znak postępowania ZZP-205/19
Data zamieszczenia 18.10.2019

Szczepionka przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 1 dawka a 0,5 ml. Części: 1÷5.

Postępowanie znak: ZZP-205/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 202-490808

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content