Znak postępowania ZZP-35/19
Data zamieszczenia 13.02.2019

Szczepionka przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 0,5 ml; Część 1-2; Postępowanie znak: ZZP-35/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 13/02/2019 pod numerem: 2019/S 031-069224

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/3361/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content