Znak postępowania ZZP.ZP.411.95.2024
Data zamieszczenia 11.06.2024

Szczepionka przeciwko Haemophilus influenzae typu b inj. 0,5 ml 1 dawka á 10 mikrogramów; Części: 1÷2; post. znak: ZZP.ZP.411.95.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna siedlecka – Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.06.2024 r. pod numerem: 343597-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content