Znak postępowania ZZP-23/18
Data zamieszczenia 26.01.2018

Szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi – DT – dla dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi; postępowanie znak: ZZP-23/18

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26/01/2018 r.,Nr 2018/S 018-036565

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 116,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 205,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 225,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 164,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 70,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 107,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDZ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.06 11:42:13
Rozmiar pliku 58,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.14
Rozmiar pliku 96,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content