Znak postępowania ZZP.ZP.411.60.2022
Data zamieszczenia 27.05.2022

Szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi, ads., o zmniejszonej zawartości antygenu, 0,5 ml, Części 1÷2; Postępowanie znak:  ZZP.ZP.411.60.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała,  Anna Siedlecka -Przybyszewska.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.05.2022 r. pod numerem: 2022/S 102-282725

Przekierowanie na e -platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/62060/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content