Znak postępowania ZZP-129/20
Data zamieszczenia 05.05.2020

Szczepionka przeciw wściekliźnie stosowana u ludzi, inaktywowana. Postępowanie znak: ZZP-129/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 05.05.2020 r. pod numerem: 2020/S 087-206551

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content