Znak postępowania ZZP-90/18
Data zamieszczenia 18.05.2018

Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis grupy C (przeciwko meningokokom) skoniugowana. Zawiesina do wstrzykiwań. Części: 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-90/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18/05/2018 r., pod numerem: 2018/S 094-213018

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.18
Rozmiar pliku 141,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.18
Rozmiar pliku 291,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.29
Rozmiar pliku 72,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 71,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 71,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.20
Rozmiar pliku 71,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.26
Rozmiar pliku 138,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.18
Rozmiar pliku 340,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.18
Rozmiar pliku 221,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.05.18
Rozmiar pliku 119,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.18
Rozmiar pliku 117,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktulany druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.26
Rozmiar pliku 227,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.06.26
Rozmiar pliku 120,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualne sświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.26
Rozmiar pliku 116,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.18
Rozmiar pliku 105,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.18
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.26
Rozmiar pliku 114,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualne oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.26
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

ZZP.ZP.90/18.362.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.29
Rozmiar pliku 201,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.90/18.400.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 201,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.90/18.418.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 201,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zmiany w SIWZ

ZZP.ZP.90/18.464.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.26
Rozmiar pliku 307,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.06
Rozmiar pliku 86,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.16
Rozmiar pliku 88,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 134,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content