Znak postępowania ZZP-74/19
Data zamieszczenia 03.04.2019

Szczepionka potrójna przeciwko odrze, śwince, różyczce. Część 1-3

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 03/04/2019 r. pod numerem: 2019/S 066-153683

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/4499/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content