Znak postępowania ZZP-28/17
Data zamieszczenia 08.02.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-28/17 z dnia 08-02-2017
Przedmiot zamówienia: SZCZEPIONKA P/ WZW TYPU B DLA DOROSŁYCH DIALIZOWANYCH, CZĘŚĆ 1 ÷2
Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Olga Bieleń, faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 08/02/2017 r., Nr 2017/S 027-047230
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.08
Rozmiar pliku 135,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.08
Rozmiar pliku 217,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.08
Rozmiar pliku 167,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty i oświadczenia Wykonawcy potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.08
Rozmiar pliku 134,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.08
Rozmiar pliku 160,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.07
Rozmiar pliku 71,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.08
Rozmiar pliku 114,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.08
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.08
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

informacja z otwarcia ofert w dniu 07.03.2017r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.07
Rozmiar pliku 46,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja dotycząca druku oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.02
Rozmiar pliku 837,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiana do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.09
Rozmiar pliku 846,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.13
Rozmiar pliku 66,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content