Znak postępowania ZZP-67/17
Data zamieszczenia 30.03.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-67/17 z dnia 30-03-2017
Przedmiot zamówienia: SZCZEPIONKA P/ WZW TYPU B DLA DOROSŁYCH DIALIZOWANYCH, CZĘŚĆ 1 ÷2
Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Olga Bieleń, faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 30/03/2017 r., Nr 2017/S 063-117865
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 135,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 216,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 168,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty i oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 134,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 160,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 71,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 115,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.04.2017r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 46,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.04
Rozmiar pliku 60,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content