Znak postępowania ZZP-195/19
Data zamieszczenia 27.09.2019

Szczepionka p/ poliomyelitis IPV inaktywowana inj.0,5 ml.. Postępowanie znak: ZZP-195/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.09.2019 r. pod numerem: 2019/S 187-453847

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content