Znak postępowania ZZP.ZP.411.05.2023
Data zamieszczenia 20.12.2022

Szczepionka p/Haemophilus influenzae typu b inj. 0,5 ml 1 dawka á 10 mikrogramów, części: 1-4 ; Znak postępowania: ZZP.ZP.411.05.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2022 r. pod numerem: 2022/S 245-709831

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content