Znak postępowania ZZP-04/20
Data zamieszczenia 29.08.2019

Szczepionka p/Haemophilus influenzae typu b inj. 0,5 ml 1 dawka á 10 mikrogramów. Części 1-3. Postępowanie znak: ZZP-04/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29.08.2019 r. pod numerem: 2019/S 166 – 406184

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content