Znak postępowania ZZP-17/19
Data zamieszczenia 06.12.2018

Szczepionka DTP – błoniczo – tężcowo – krztuścowa adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml. Części: 1÷5. Postępowanie znak: ZZP-17/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06.12.2018 r. pod numerem: 2018/S 235-536931

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2478/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content