Znak postępowania ZZP-16/18
Data zamieszczenia 26.01.2018

SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW W 1 DOBIE ŻYCIA – SZCZEP MOREAU INJ. LIMF. Á 10 DAWEK, CZĘŚCI 1÷2; postępowanie znak: ZZP-16/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26/01/2018 r.,Nr 2018/S 018-036537

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 137,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 218,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.15
Rozmiar pliku 154,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 167,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 130,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 177,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 71,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór oferty - po zmianach

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.15
Rozmiar pliku 143,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednoloty Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - po zmianach

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.15
Rozmiar pliku 179,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 114,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDZ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDZ - po zmianach

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.15
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór oferty - po zminach

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.15
Rozmiar pliku 144,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.15 09:16:32
Rozmiar pliku 837,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.15 09:07:58
Rozmiar pliku 890,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania_II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.27 09:49:09
Rozmiar pliku 834,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.06 10:35:05
Rozmiar pliku 57,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.27 10:37:50
Rozmiar pliku 63,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

udzielenie zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17
Rozmiar pliku 180,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content