Znak postępowania ZZP-100/19
Data zamieszczenia 09.05.2019

Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków – szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek; postępowanie znak: ZZP-100/19

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl, m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 09/05/2019r,  Nr ogłoszenia: 545236-N-2019.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.09
Rozmiar pliku 1,98 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.09
Rozmiar pliku 336,31 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.09
Rozmiar pliku 252,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.09
Rozmiar pliku 358,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.09
Rozmiar pliku 118,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.05.09
Rozmiar pliku 134,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert ZZP-100/19

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.17
Rozmiar pliku 93,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania ZZP-100/19

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2019.05.17
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content