Znak postępowania ZZP.ZP.411.151.2023
Data zamieszczenia 31.10.2023

Świadczenie na rzecz Zamawiającego przy pomocy pracowników ochrony usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób przebywających na terenie Zamawiającego oraz mienia składającego się z budynku (obiektu) Ministerstwa Zdrowia w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 155, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach; znak postępowania: ZZP.ZP.411.151.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Karolina Wójt

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2023 r., pod numerem 2023/BZP 00472327/01

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content