Znak postępowania ZZP.ZP.411.93.2023
Data zamieszczenia 29.06.2023

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI INFOLINII WRAZ Z USŁUGĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ . Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.93.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kinga Piętowska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.06.2023 r. pod numerem: 2023/S 123-388589

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content