Znak postępowania ZZP-172/19
Data zamieszczenia 07.10.2019

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2. Postępowanie znak: ZZP-172/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 193-468170

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content